DANE FIRMY

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI-CE) informujemy, że właścicielem strony internetowej http://www.laexcursion.com jest firma Tenerife Tickets y
Excursiones, S.L., z CIF B-76581073 i siedzibą pod adresem Av. Noelia Afonso Cabrera, Edif. Altemar. Lokal 11-5-S. 38660, Playa de las Américas, Arona, S/C de Tenerife, Hiszpania, pod numerem telefonu 922 75 27 45 i adresem e-mail tenerifeticketsyexcursiones@gmail.com. Jest zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Santa Cruz de Tenerife, tom 3244, folio 91, strona 50650, księga 0, drugi wpis i posiada Licencję Biura Podróży o numerze I-AV-0002445.2.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze ogólne warunki korzystania ze strony internetowej regulują dostęp do niej i korzystanie z niej, w tym z treści i usług udostępnianych użytkownikom na i/lub za pośrednictwem strony internetowej, zarówno przez stronę internetową, jej użytkowników, jak i osoby trzecie. Dostęp do niektórych treści i/lub usług oraz korzystanie z nich może jednak podlegać pewnym szczególnym warunkom.

MODYFIKACJE

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków korzystania z witryny internetowej w dowolnym momencie. W każdym przypadku zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszymi warunkami korzystania z witryny, ponieważ mogą one ulec zmianie. Tenerife Tickets y Excursiones zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, jakie uzna za stosowne, bez uprzedzenia, w treści swojej strony internetowej. Zarówno w odniesieniu do treści zawartych na stronie internetowej, jak i w warunkach korzystania z niej lub w ogólnych warunkach umowy. Zmiany te mogą być wprowadzane za pośrednictwem strony internetowej w każdy prawnie dopuszczalny sposób i są wiążące w czasie, gdy są publikowane na stronie internetowej oraz do czasu, gdy zostaną ważnie zmienione przez kolejne zmiany.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik musi zawsze przestrzegać zasad i warunków określonych w niniejszych ogólnych warunkach korzystania z portalu. Użytkownik wyraźnie deklaruje, że będzie korzystał z portalu w sposób sumienny i bierze na siebie wszelką odpowiedzialność, jaka może wyniknąć z nieprzestrzegania regulaminu. Użytkownik nie może również wykorzystywać portalu do przesyłania, przechowywania, rozpowszechniania, promowania lub dystrybucji danych lub treści zawierających wirusy lub inne kody komputerowe, pliki lub programy służące do zakłócania, niszczenia lub uszkadzania działania jakiegokolwiek programu lub urządzenia komputerowego lub telekomunikacyjnego.

ODPOWIEDZIALNY ZA STRONĘ INTERNETOWĄ

Użytkownik wie i akceptuje fakt, że portal nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, co do danych, treści, informacji i usług, które są zawarte i oferowane na portalu. Z wyjątkiem przypadków, w których prawo wyraźnie stanowi inaczej, i wyłącznie w zakresie, w jakim to czyni, witryna nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez użycie i wykorzystanie informacji, danych i usług witryny.
W każdym przypadku Portal wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody, które mogą być spowodowane informacjami i/lub usługami dostarczonymi lub świadczonymi przez osoby trzecie inne niż Firma. Wszelką odpowiedzialność ponosi strona trzecia, niezależnie od tego, czy jest to dostawca czy współpracownik.

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA

Wszelkie treści, znaki towarowe, logo, rysunki, dokumentacja, programy komputerowe oraz wszelkie inne elementy podlegające ochronie na mocy przepisów o własności intelektualnej lub przemysłowej, dostępne w portalu, należą wyłącznie do spółki lub ich prawowitych właścicieli, a wszelkie prawa do nich są wyraźnie zastrzeżone.
W każdym przypadku portal zastrzega sobie wszelkie prawa do treści, informacji, danych i usług, które są w jego posiadaniu. Portal nie udziela użytkownikowi żadnej licencji ani zezwolenia na korzystanie z jego treści, danych lub usług, poza tymi, które zostały wyraźnie wyszczególnione w niniejszych ogólnych warunkach korzystania z portalu.
Polityka refundacji / modyfikacji rezerwacji
Anulowanie rezerwacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia zamówionej usługi i może wiązać się z opłatą za anulowanie rezerwacji. Tenerife Tickets and Excursions zwróci wpłaconą kwotę, pomniejszoną o ewentualne opłaty za anulowanie rezerwacji, przy użyciu tej samej metody płatności.
Klient będzie mógł zmienić datę swojej rezerwacji z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem w stosunku do planowanej godziny rozpoczęcia usługi objętej umową.
zwrot wpłaconej kwoty, pomniejszonej o ewentualne opłaty za anulowanie, przy użyciu tej samej metody płatności.

PRAWO WŁAŚCIWE, WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA I POWIADOMIENIA

Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa hiszpańskiego i są interpretowane zgodnie z nimi. Właściwymi do rozstrzygania wszelkich roszczeń są sądy i trybunały miasta (S/C de Tenerife). Wszelkie zawiadomienia, wymagania, prośby i inne komunikaty, które Użytkownik chce przekazać firmie będącej właścicielem Portalu, muszą być sporządzone na piśmie i będą uważane za prawidłowo sporządzone, jeśli wpłyną na następujący adres Av. Noelia Afonso Cabrera, Edif. Altemar. Lokal 11-5-S. 38660, Playa de las Américas, Arona.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH

Niniejsza polityka prywatności określa zasady, na jakich Tenerife Tickets and Excursions wykorzystuje i chroni wszelkie informacje przekazywane przez użytkowników podczas korzystania z niniejszej strony internetowej.
Firma ta jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa danych swoich użytkowników. Gdy prosimy o podanie danych osobowych, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, robimy to z zapewnieniem, że zostaną one wykorzystane wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu.

Informacje, które są gromadzone

Nasza witryna może gromadzić dane osobowe, takie jak imię i nazwisko użytkownika, informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail, oraz język, którym się posługuje. Ponadto, gdy jest to konieczne, określone informacje mogą być wymagane do realizacji zleconej usługi.

Wykorzystanie zgromadzonych informacji

Nasza witryna internetowa wykorzystuje te informacje w celu zapewnienia użytkownikom jak najlepszej obsługi, w szczególności w celu śledzenia użytkowników, w stosownych przypadkach śledzenia zamówień oraz ulepszania naszych produktów i usług. Za pośrednictwem naszej witryny możemy okresowo wysyłać wiadomości e-mail z ofertami specjalnymi, nowymi produktami i innymi informacjami marketingowymi, które naszym zdaniem mogą być istotne dla użytkownika lub które mogą być dla niego korzystne; takie wiadomości e-mail będą wysyłane na podany przez użytkownika adres i w każdej chwili można z nich zrezygnować.
Tenerife Tickets & Excursions przywiązuje dużą wagę do zachowania bezpieczeństwa Twoich danych. Korzystamy z najbardziej zaawansowanych systemów i stale je aktualizujemy, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym.

Prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych.

Zgodnie z prawami wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia i sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również z udzielonej zgody na ich przetwarzanie, wysyłając swoje żądanie na adres pocztowy wskazany powyżej lub na adres e-mail: tenerifeticketsyexcursiones@gmail.com.

COOKIES

Plik cookie to plik wysyłany z prośbą o zgodę na zapisanie go na komputerze użytkownika. Po zaakceptowaniu tego pliku jest on tworzony, a następnie wykorzystywany do gromadzenia informacji dotyczących ruchu w sieci,
ułatwia także przyszłe wizyty na powtarzającej się stronie internetowej. Inną funkcją plików cookie jest to, że umożliwiają one witrynom internetowym indywidualne rozpoznawanie użytkowników, a tym samym zapewnienie im jak najlepiej spersonalizowanych usług w witrynie.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie do analizy statystycznej, a następnie informacje te są trwale usuwane. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie z komputera. Jednak pliki cookie
pomóc w zapewnieniu lepszej obsługi witryn internetowych, nie udostępniając informacji z komputera użytkownika lub użytkownika, chyba że użytkownik zdecyduje się podać je bezpośrednio. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić użycie plików cookie, ale większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, aby zapewnić lepszą jakość usług internetowych. Użytkownik może również zmienić ustawienia swojego komputera, aby odrzucać pliki cookie. Jeśli użytkownik odrzuci pliki cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych naszych usług.

Tenerife Tickets and Excursions zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie.

Aktualizacja niniejszego dokumentu: 1 listopada 2021 r.

Zaloguj się, aby zarejestrować swoje rezerwacje w systemie